Ταξινομήσεις - Απρίλιος 2020: Μεγάλη, αλλά αναμενόμενη πτώση


Με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ οι ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων τον Απρίλιο του 2020 σημείωσαν θεαματική πτώση λόγω της καραντίνας για τον Covid-19.

  • 13/5/2020

Έτσι, από τις 3.336 ταξινομήσεις δικύκλων και ATV του 2019, βρεθήκαμε στις μόλις 922 (και πάλι καλά) ταξινομήσεις για τον Απρίλιο του 2020.

αντίστοιχα μεγάλη πτώση (80%) είχε και το αυτοκίνητο, το λεωφορείο (82,5%) και μικρότερη το φορτηγό με -32,9%.

Κάπως έτσι, οι ταξινομήσεις του πρώτου 4μηνου του 2020 στα δίκυκλα και ATV έφτασαν τις 7.008, που σε σχέση με τις 9.138 του 4μηνου του 2019 παρουσιάζουν πτώση 23,3%.

Δείτε παρακάτω αναλυτικά τα στοιχεία του ΣΕΑΑ. 

  Απρίλιος 2020 Απρίλιος 2019 Μεταβολή
Καινούργια επιβατικά 2.434 12.303 -80,2%
Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) 444 662 -32,9%
Καινούργια λεωφορεία 7 40 -82,5%
Καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) 922 3.336 -72,4%
       
  Ιανουάριος -Απρίλιος 2020 Ιανουάριος -Απρίλιος 2019 Μεταβολή
Καινούργια επιβατικά 23.824 38592 -38,3%
Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) 2.192 2685 -18,4%
Καινούργια λεωφορεία 120 154 -22,1%
Καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) 7.008 9.138 -23,3%