Ο νέος ποινικός κώδικας και η οδήγηση υπό σωματική - ψυχική εξάντληση


Ο ΝΕΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΙ ΚΥΡΩΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ, ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΕ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΜΙΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙ “ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ”, Η ΟΠΟΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΠΟΛΛΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΖΕΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ. 

  • 21/6/2019

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 290 Α, ο νέος ποινικός κώδικας ορίζει τα εξής: 

Επικίνδυνη οδήγηση 

1. Όποιος κατά την συγκοινωνία στους δρόμους ή στις πλατείες:

α) οδηγεί όχημα μολονότι δεν είναι σε θέση να το πράξει με ασφάλεια εξαιτίας της κατανάλωσης οινοπνεύματος ή χρήσης ναρκωτικών ουσιών ή λόγω σωματικής ή πνευματικής εξάντλησης  

Φυσικά εστιάζουμε στο “λόγω σωματικής ή πνευματικής εξάντλησης” το οποίο συμπεριλαμβάνεται στις αιτίες και στους λόγους που καθιστούν κάποιον ακατάλληλο και επικίνδυνο για να οδηγήσει. 

Παρά το ότι δεν διαφωνούμε ως προς αυτό, ότι δηλαδή η σωματική και ψυχική εξάντληση επηρεάζουν αρνητικά και σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο που οδηγούμε, είμαστε πραγματικά πολύ περίεργοι να μάθουμε τον τρόπο και τα εποπτικά / διαγνωστικά μέσα, με τα οποία ένας οδηγός θα κρίνεται ότι τελούσε υπό σωματική και ψυχική εξάντληση σε έναν ενδεχόμενο έλεγχο. 

Σε ότι αφορά στην σωματική κόπωση, ο μόνος τρόπος για να πιστοποιηθεί, τουλάχιστον ως  προς μια συνισταμένη, είναι κάποιου είδους ταχογράφος. Αυτό θα πρέπει υποχρεωτικά να εγκατασταθεί  σε όλα τα οχήματα Ι.Χ., προκειμένου να καταγράφονται με ακρίβεια οι χωρίς διακοπή ώρες οδήγησης. Φυσικά θα πρέπει να θεσπιστούν και σαφή όρια για τους χρόνους οδήγησης και τους αντίστοιχος χρόνους ανάπαυσης. 

Για οτιδήποτε άλλο συνιστά “σωματική κόπωση” χρειάζονται εργόμετρα, φυσίατροι και διάφορες εξετάσεις για να πιστοποιηθεί. 

Ακόμα πιο δύσκολο να εντοπιστεί αλλά και οριστεί βέβαια, είναι η “ψυχική εξάντληση”. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες τιμές σε αυτή την περίπτωση, ούτε βέβαια και μια γενικευμένη νόρμα που ισχύει για όλους. 

Όπως και να έχει, θεωρούμε ότι οι συγκεκριμένες αναφορές στον νέο ποινικό κώδικα συμπεριλήφθηκαν ως πρόσθετα στοιχεία εξέτασης, για τους οδηγούς που έχουν εμπλακεί με υπαιτιότητα τους, σε κάποιο ατύχημα, πόσο μάλλον δε, όταν το ατύχημα αυτό έχει επιφέρει βαριές σωματικές βλάβες ή και θάνατο, σε τρίτους. 
Στα πλαίσια της έρευνας, θα πρέπει φυσικά να συμπεριλαμβάνονται και η σωματική και ψυχική εξάντληση του οδηγού που προκάλεσε ένα ατύχημα και αν αυτές διαπιστωθούν, να επιβάλλονται ποινές. 

Ο νέος ποινικός κώδικας λοιπόν, ορίζει ότι για επικίνδυνη οδήγηση, η οποία μεταξύ άλλων μπορεί να χαρακτηριστεί ως τέτοια και λόγω σωματικής και ψυχικής εξάντλησης, οι ποινές κυμαίνονται από φυλάκιση τριών ετών και χρηματικό πρόστιμο αν “από την πράξη προέκυψε κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα”, μέχρι και κάθειρξη δέκα ετών για πρόκληση θανάτου ενός ατόμου ή ακόμα και ισόβια σε περίπτωση θανάτου περισσότερων ατόμων.

 Χρειάζονται φυσικά διευκρινήσεις επί του θέματος αλλά το ενδεχόμενο να σας σταματήσουν για έλεγχο και να σας βάλουν πάνω σε διάδρομο να τρέχετε, μετρώντας το γαλακτικό οξύ στους μύες σας ή να σας ξαπλώσουν αναπαυτικά σε ντιβάνι για να τους μιλήσετε για την παιδική σας ηλικία, πολύ απλά, δεν παίζει…