Καραντίνα - Τι κάνουμε αν το δίτροχο μας χρειάζεται άμεσα επισκευή;


Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ» ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΩΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LOCK-DOWN ΠΟΥ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ.

  • 27/3/2020

Η παραπάνω μετακίνηση επιτρέπεται, αρκεί να δηλωθεί με έναν από τους παρακάτω 3 τρόπους:

(Ι) SMS στο 13033: Αναγραφή αιτιολογίας εξόδου (2). Παράδειγμα SMS: ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 2 ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΛΗ

(ΙΙ) Βεβαίωση τύπου Β (μετακίνησης πολιτών): Συμπλήρωση φόρμας και επιλογή: «(Β2) Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης, όπου δεν είναι δυνατή η αποστολή τους.»

(ΙΙΙ) Χειρόγραφη βεβαίωση: Αναγραφή λόγου μετακίνησης «(2) Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης, όπου δεν είναι δυνατή η αποστολή τους: μετάβαση σε συνεργείο», και αναγραφή της διεύθυνσης του συνεργείου.

Να θυμαστε: Το όχημα μας είναι είδος πρώτης ανάγκης και πρέπει να είναι λειτουργικό ανά πάσα στιγμή!