Ισοδυναμία διπλωμάτων Β-Α1: Πώς εκδίδεται η νέα άδεια οδήγησης


Με τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ πριν λίγες μέρες έγινε νόμος του κράτους η περίφημη ισοδυναμία, απαιτώντας ωστόσο την έκδοση νέου διπλώματος από τους ενδιαφερόμενους.

  • ΣΠΥΡΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ
  • 11/5/2021

Η περίφημη διάταξη που επιτρέπει σε οδηγούς αυτοκινήτου να οδηγήσουν και ελαφρύ δίκυκλο (Α1 ή μοτοποδήλατο ΑΜ) χωρίς να απαιτείται επέκταση της άδειας οδήγησης Β προσγειώθηκε στην Ελληνική πραγματικότητα πέρυσι τον Σεπτέβριο δίχως πολλές τυμπανοκρουσίες.

Οι αντιδράσεις που προκλήθηκαν οδήγησαν σε μια δήλωση υπαναχώρησης από την ηγεσία του υπουργίου Μεταφορών, ωστόσο η απόφαση ήταν ειλημμένη. Έτσι τον Μάρτιο του 2021, μετά από διαβουλεύσεις και επικαιροποίηση της απόφασης με την προσθήκη όρων και υποχρεώσεων εκπαίδευσης για τους κατόχους διπλώματος κατηγορίας Β, η ισοδυναμία έγινε νόμος του κράτους, με ισχύ από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αυτό συνέβη στο ΦΕΚ 1845 της 7ης Μαΐου 2021, με το οποίο έγιναν γνωστές και οι πρακτικές πτυχές της διαδικασίας αυτής.

Συγκεκριμένα, εισάγεται ο Εθνικός Κωδικός 121 που θα αναγράφεται στα διπλώματα Β διαχωρίζοντας αυτά που τεκμηριιώνουν την ικανότητα των κατόχων τους να οδηγήσουν και ελαφρύ δίκυκλο.

Ας δούμε πρώτα ποιες είναι οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ο κάτοχος του διπλώματος αυτοκινήτου για να μπορεί να οδηγήσει και μηχανή:

- Κατοχή του διπλώματος Β για τουλάχιστον έξι (6) χρόνια

- Ηλικία οδηγού άνω των 27 ετών

- Υποχρεωτική παρακολούθηση πέντε (5) μαθημάτων οδήγησης με μοτοσυκλέτα Α1

Έχοντας καλύψει τις παραπάνω προϋποθέσεις, ο ενδιαφερόμενος οδηγός θα πρέπει να αποκτήσει την ενημερωμένη άδεια οδήγησης Β που να αναγράφει τον Κωδικό 121. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά γι’ αυτό είναι κάμποσα και περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 4Α του ΦΕΚ 1845.

Πέραν όλων των κλασικών – ΑΦΜ, φωτοτυπίες ταυτότητας, φωτογραφία, παράβολα κ.ο.κ.  – απαιτείται αναλυτική βεβαίωση από τη σχολή οδηγών για την παρακολούθηση των μαθημάτων με αριθμό κυκλοφορίας του εκπαιδευτικού οχήματος και το ονοματεπώνυμο του εκπαιδευτή.

Στην ίδια Υπουργική Απόφαση εξηγείται και τι προβλέπεται για όσους οδηγούς θελήσουν αργότερα να επεκτείνουν την άδεια οδήγησής τους σε οποιαδήποτε δίκυκλη κατηγορία.

Ο κάτοχος λοιπόν άδειας οδήγησης Β με Εθνικό Κωδικό 121, για να την επεκτείνει σε οποιαδήποτε εκ των κατηγοριών Α1, Α2 ή Α οφείλει να παρακολουθήσει επτά (7) πρακτικά μαθήματα με εκπαιδευτική μοτοσυκλέτας της αιτούμενης κατηγορίας, υποχρεούται δε σε θεωρητική εξέταση του Ερωτηματολογίου 2 (για τα δίκυκλα).

Επιπλέον, θα πρέπει να δώσει και εξετάσεις οδήγησης – δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς, ως λέγεται επισήμως – με την ανάλογη εκπαιδευτική μοτοσυκλέτα.